T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Sarıyer İsmail Akgün Devlet Hastanesi

Kalite Politikamız


Hastanemiz sağlık bakanlığı sağlıkta kalite standartlarına uygun olarak kalite yönetim birimini oluşturmuş ve çalışmalarını sağlık bakanlığı sağlıkta kalite standartları çerçevesinde sürdürmektedir.

KALİTE YÖNETİM BİRİMİ OLARAK

» SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak,
» Bölüm hedeflerine yönelik, bölüm tarafından yapılan analiz sonuçlarını değerlendirmek,
» Öz değerlendirmeleri yönetmek,
» Hasta ve çalışan anket sonuçlarını değerlendirmek,
» SKS çerçevesinde hazırlanan;
» Yazılı düzenlemeleri kontrol etmek,
» Yazılı düzenlemelerin revizyonunu takip etmek,
» Hizmet sunumuna yönelik istatistiki bilgileri değerlendirmek,
» SKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılmak görevlerini sürdürmektedir.
Bu bağlamda Sağlıkta kalite standartlarında yer alan tüm bölümlerin bölüm kalite sorumluları belirlenmiş ve faaliyetler bu yönde sürdürülmektedir.